•  
   
  TransferHUB

  Inkubator innowacji społecznych

  - od edukacji do zatrudnienia -

   

 • Od pomysłu do innowacji

  Pracujemy z 30 pomysłami w ramach 5 cykli inkubacyjnych. Każdy z cykli zawiera fazy:naboru pomysłów i ich pogłębiania oraz prac wdrożeniowych i testowania pomysłów, którym towarzyszy krocząca ewaluacja.

   

  Na grafice poniżej przedstawiamy w pigułce sposób działania w każdym cyklu:

 • Jak pracujemy w inkubatorze

  Serce TransferHUB to eksperyment, w którym wytwarzane i testowane są pomysły w oparciu o różnorodne perspektywy i doświadczenia. Wszystko po to, żeby wyjść poza standardowe sposoby myślenia. Dlatego podzieliliśmy nasz inkubator na:

  Generator

  pracujący nad siecią połączeń ludzi i instytucji w celu tworzenia nowatorskich pomysłów i wyboru tych, które uzyskają nasze wsparcie merytoryczne i finansowe we wdrożeniu.

  Laboratorium

  pracujące nad ostatecznym dopracowaniem i testowaniem, czyli wdrożeniem w mikro skali tych pomysłów, które uzyskają wsparcie: grantowe, doradcze, szkoleniowe czy w poszukiwaniu najlepszych miejsc testowania.

  Rafineria

  pracująca ze wdrażającymi pomysły nad oceną ich efektywności, tak żeby mogły znaleźć zastosowanie w makro skali – trzem najlepiej rokującym pomysłom pomożemy w upowszechnieniu na większą niż mikro skalę.

 •  

   

   

   

  Ścieżki tematyczne zakreślają kontekst w jakim szczególnie chcemy szukać pomysłów na innowacje

  Nie są sztywnymi, wykluczającymi się kategoriami. Wręcz przeciwnie.

  Zdecydowaliśmy tak ponieważ wierzymy, że najlepsze rozwiązania pojawiają się pomiędzy branżami, sektorami, ludźmi z różnych środowisk.

 • Pięć ścieżek tematycznych TransferHUB:

  Ścieżka 1.

  przedsiębiorczość Społeczna

   

   

   

  Ścieżka 2.

  rzemiosło

   

   

   

  Ścieżka 3.

  Ekonomia współdzielenia

   

   

   

   

  Ścieżka 4.

  odnawialne źródla energii

   

   

   

   

  Ścieżka 5.

  inne

   

   

   

   

   

 • Zespół TransferHUB

  Kasia Binda

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  Jest entuzjastką innowatorów społecznych oraz animatorką kultury. W TransferHUB zajmuje się kwestiami merytoryczno-koordynacyjnymi. Od lat zawodowo zajmuje się wspieraniem oddolnych inicjatyw i pomocą ludziom, którzy mają świetne pomysły na społeczną zmianę. Jest trenerką w temacie międzypokoleniowości, przez kilka lat pomagałam rozwijać innowacyjne działania seniorów i par międzypokoleniowych. Sieciowała innowatorów społecznych w Polsce.

   

  Tym, co mnie przyciąga najbardziej w innowacjach społecznych są ludzie. Ci którzy je wymyślają, ci którzy postanawiają je realizować i ci, których życie staję się dzięki innowacjom społecznym trochę lepsze.

  Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i serbistką, a prywatnie mamą niesfornej Łucji.

  Magda Klaus

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  Prezeska FISE. Z wykształcenia andragog (Wydział Pedagogiczny UW), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe), trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej, W FISE od 2002 r. w ramach realizowanych projektów, animuje i koordynuje działania w obszarze ekonomii społecznej, wspiera rozwój i promocję przedsiębiorstw społecznych w Polsce (m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, Znak eS – certyfikat jakości dla przedsiębiorstw społecznych).

   

  W projekcie TransferHUB odpowiadam za wsparcie procesu wyłonienia pomysłów na innowacje, pracę z innowatorami, przygotowanie i przeprowadzenie procesu indywidualnego wsparcia dla pomysłodawców, merytoryczne przygotowanie procesu doradczego, uwzględniającego rozwój innowacji, inkubacje i wsparcie ekspercie.

  Łukasz Ostrowski

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Specjalizuje się w planowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych, ale przede wszystkim skupia się na pokazywaniu, jakie pożytki przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych. Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Marzy mu się, by socjologia i badania były pożyteczne i zrozumiałe.

  W TransferHUB jest jednym z trzech ewaluatorów, który będzie pracował indywidualnie z innowatorami.

   

  Biorę udział w TransferHUB bo jestem przekonany, że innowacje społeczne potrzebują ewaluacji. To ma być ich dodatkowy napęd – źródło danych i czas na przemyślenie wszystkich założeń.

   

  Monika Stec

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Monika Stec – absolwentka socjologii (studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk), badaczka jakościowa. Była ewaluatorką wielu programów, np. „Szkoła Liderów PAFW”, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w Akcji”, „Program Rozwoju Bibliotek”. Przez dwa lata koordynowała badania społecznego funkcjonowania boisk Orlik i tworzyła rekomendacje dotyczące sportu powszechnego.

  W TransferHUB jest członkinią zespołu odpowiedzialnego za ewaluację.

  Najciekawszy jest moment, kiedy pomysł przechodzi w działanie. Lubię obserwować i opisywać warunki, w jakich jest to możliwe (lub nie) i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje - odtwarzać założenia, monitorować przebieg i efekty działania. Ewaluacja ma sens, jeśli wspiera i wzmacnia proces zmiany.

  Magdalena Kwoska

  PwC Polska

 • Partnerzy tworzący inkubator

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  partner wiodący

  Misją FISE jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

   

  Innowacje społeczne jako to dla nas jeden ze sposobów rozpoznawania i rozwiązywania problemów w kluczowym na nas obszarze tematycznym, którym zajmujemy się od lat: rynek pracy i polityki zatrudnienia.

   

  Fundacja powstała w 1990 roku jako odpowiedź na szereg wyzwań, przed którymi stanęli obywatele i wspólnoty lokalne w związku z transformacją społeczno-ekonomiczną. Została założona przez osoby, które w okresie PRL związane były ze środowiskiem opozycyjnym: przez lata w radzie fundacji zasiadał Jacek Kuroń i Michał Boni, do dziś należy do niej Henryk Wujec.

   

  Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważamy, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja obywatelska” są dla nas bardzo ważne. Główne obszary działania FISE to: polityki zatrudnienia i rynku pracy, przedsiębiorczość społeczna, partycypacja obywatelska i rozwój lokalny.

  PwC Polska

   

  partner projektu

  Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.
  Jednym z przejawów tego podejścia jest nasze partnerstwo w ramach TransferHUB.

   
  Innowacje w naszej firmie przejawiają się w wielu aspektach. Jako usługa w ramach, której doradzamy jak budować strategie i zarządzać innowacyjnością, jak komercjalizować innowacyjne rozwiązania oraz jak pozyskiwać dotacje i ulgi w tym obszarze.
   

  Mamy także wiele inicjatyw wewnętrznych mających na celu opracowywanie innowacyjnych usług dla naszych klientów. W Polsce prowadzimy program Startup Collider, którego celem jest wspieranie i promowanie start-upów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

   

  Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą, jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych, Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 3 500 osób.

  Fundacja Pracownia Badań
  i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  partner projektu

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie.

   

  Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół czterech kluczowych zagadnień: badań i ewaluacji, innowacji społecznych, partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki.

   

  Innowacje społeczne rozumiemy jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania odpowiadające na realne problemy i wyzwania społeczne. Istotą innowacji społecznych jest to, że społeczne są zarówno cele jak i stosowane środki. Wspieramy osoby i instytucje pracujące nad swoimi innowacyjnymi pomysłami. Staramy się pomagać w generowaniu takich pomysłów, ich dopracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu.

 • Społeczność TransferHUB

  Dołącz do nas!

 • Inspiracje i refleksje

  innowacje społeczne a rynek pracy i edukacja

  Zawód. Rozczarowanie

  Młodzi a praca w polsce 2017

  Rozczarowanie. To chyba jedna z najczęstszych emocji, której doświadczają młodzi ludzie na rynku pracy. Kamil Fejfer o swojej książce: "Zawód"

  przeczytaj >>>

  Dochód gwarantowany

  inspiracja

  Dostawanie pieniędzy za nic do niedawna uchodziło za ekonomiczną herezję. Od czasów przemysłowych byliśmy przyzwyczajeni myśleć, że wypłata jest nierozerwalnie związana z pracą. Ale co zrobić, kiedy pracy, zwłaszcza pracy stabilnej, dającej perspektywy rozwoju i możliwość planowania w dłuższym okresie, jest coraz mniej?

  przeczytaj >>>

  Innowacyjne agencje najmu

  i pośrednictwa pracy

  INSPIRACJA

  W jaki sposób rozwiązać za jednym zamachem dwa problemy – kwestię mieszkaniową i kwestię braku pracy, pracy niskopłatnej, poniżej kwalifikacji, w niestandardowych formach zatrudnianie, lub w ogóle pracy na czarno jednym zamachem?

  przeczytaj >>>

 •  

   

  Masz pytanie?

  Napisz do nas!

  Plac Konstytucji 5 lok. 14
  00-657 Warszawa
  pon-pt: 9.00-17.00
  +48 22 622 01 91
 • KONTAKT

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-
  -Ekonomicznych

   

  00-657 Warszawa

  plac Konstytucji 5 lok. 14

  transferhub@fise.org.pl

  22 622 16 87

   

  fb.com/transferhub