Return to site

Innowacyjne agencje najmu

i pośrednictwa pracy

· innowacje społeczne,pomysł na innowację,praca

W jaki sposób rozwiązać za jednym zamachem dwa problemy – kwestię mieszkaniową i kwestię braku pracy, pracy niskopłatnej, poniżej kwalifikacji, w niestandardowych formach zatrudnianie, lub w ogóle pracy na czarno jednym zamachem?

Cóż, to oczywiście prowokacyjne pytanie, bo nie istnieje panaceum, które mogłoby rozwiązać te problemy na raz i to w dużej skali. Można mówić o ogólnikach w stylu „zróżnicowane działania możliwie precyzyjnie dostosowane do potrzeb konkretnych ludzi”. Jeżeli jednak przejdziemy z poziomu ogólności nieco niżej, to okaże się, że właśnie powstaje interesujący instrument, któremu warto się przyglądać. Jest to inicjowana przez Habitat for Humanity Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia.

Zaspokoić potrzeby lokalowe na wolnym rynku i agencji pośrednictwa pracy dla osób wymagających specjalnej uwagi

Mamy w tym przypadku do czynienia z combo – społeczna agencja najmu, czyli nowatorski, ale już sprawdzony sposób na ułatwianie dostępu do zasobów mieszkaniowych osobom, którym trudno jest zaspokoić swoje potrzeby lokalowe na wolnym rynku i agencji pośrednictwa pracy dla osób wymagających specjalnej uwagi.

Czym są społeczne agencje najmu? Istnieje pewna grupa osób o niskich dochodach i/lub trudnej sytuacji życiowej. Do tej grupy mogą zaliczać się osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zdezaktywizowane zawodowo, osoby po wyrokach, lub po prostu pracujący biedni. Z drugiej strony mamy do czynienia z osobami fizycznymi, które są właścicielami nieużywanych mieszkań lub używanych i wynajmowanych na komercyjnym rynku. Pośrednikiem między stroną popytową (osoby w trudnej sytuacji) i podażową (osoby posiadające mieszkania) jest właśnie społeczna agencja najmu, która kojarzy obie strony i gwarantuje współpracę na satysfakcjonujących warunkach, zarówno dla wynajmujących jak i najemców.

Jednym z problemów, które stają przed wynajmującymi jest ryzyko nieterminowości wpłat czynszu od osób w trudnej sytuacji. I jedną z funkcji agencji jest pomoc takim osobom u usamodzielnieniu się, znalezieniu lepszej pracy, bo – jak zaznacza Barbara Audycka, rzeczniczka Habitat for Humanity – bardzo rzadko, nawet wśród bezdomnych, mamy do czynienia z sytuacją permanentnego bezrobocia.

Nie ma pracy bez mieszkania i mieszkania bez pracy

W Europie instytucja społecznych agencji najmu jest znana od dekad. Kolebką pomysłu jest Belgia, gdzie pierwsze tego typu instytucje powstały w latach 80-tych XX wieku. Ich powstanie było związane z wysokimi cenami najmu na rynku oraz z niskim udziałem sektora publicznego w rynku.

- Nie ma pracy bez mieszkania i mieszkania bez pracy – mówi Barbara Audycka. Początkowo agencja ma „kojarzyć” właścicieli mieszkań i 40 najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym momencie SANiZ jest skierowana do osób w kryzysie bezdomności i cudzoziemców. Zadaniem agencji jest nie tylko pośrednictwo na rynku nieruchomości, ale również pomoc na rynku pracy dla osób zatrudnionych poniżej kwalifikacji.

Agencje jako pośrednicy rynku nieruchomości i rynku pracy mogą również sprawdzić się w przypadku osób o wyższych kwalifikacjach, NEETsów, czy prekariuszy nie tylko ułatwiając zatrudnienie, ale również oferując stabilny i tańszy dostęp do zasobu mieszkaniowego

Każdej z osób, które będą objęte działaniami agencji przypisany jest asystent – Specjalista ds. Najmu Społecznego - który ma pomagać w poruszaniu się na rynku pracy profilując pomoc pod potrzeby konkretnego odbiorcy. Asystent ma za zadanie rozpoznawać potrzeby klientów, czasem pomoc może ograniczać się do wskazówek w kwestii pisania CV, czasem jest to skierowanie klienta do konsultacji z psychologiem, w grę wchodzi również pośredniczenie w kontaktach z samym pracodawcą, czy pomoc w poszukiwaniu odpowiednich dla danej osoby szkoleń lub odnowienia certyfikatów zawodowych. - To co chcemy zapewnić klientom, to praca legalna, bo od tego zależy regularność i terminowość płatności i praca wyżej dochodowa niż ta, którą te osoby w tym momencie wykonują – mówi Barbara Audycka. Agencja ma również plan pośredniczyć między organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a swoimi klientami. – Mowa na przykład o kontakt z pracodawcami reprezentującymi branżę hotelarską – stwierdza Audycka. Pośrednictwo to nie jedyne zadanie, którego podejmować się mają asystenci. W ich gestii będzie również monitorowanie stosunków między pracownikiem, a pracodawcą, czy monitorowanie pojawiających się problemów, takich jak chociażby zaległości w wypłacaniu pensji, co zdarza się dość często w niższych segmentach rynku pracy.

SANiZ obecnie koncentruje się na wyjątkowo trudnych grupach. Jednak agencje jako pośrednicy rynku nieruchomości i rynku pracy mogą również sprawdzić się w przypadku osób o wyższych kwalifikacjach, neetsów, czy prekariuszy nie tylko ułatwiając zatrudnienie, ale również oferując stabilny i tańszy dostęp do zasobu mieszkaniowego.

Kamil Fejfer

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly