• Oficjalne wyniki V naboru!

  Zakończyliśmy prace nad wyborem kolejnych innowacyjnych pomysłów. Komisja Grantowa przyznała dziesięciu innowacyjnym inicjatywom wsparcie inkubacyjne w prototypowaniu i testowaniu oraz granty na kwotę 278 868,12 zł.

   

  Dotychczasowa grupa 22 innowacyjnych zespołów powiększa się o: Marię Lipiak i Karolinę Rojek (Katowice), Fundację Laboratorium Zmiany (Niemodlin, opolskie), Alicję Szulc (Warszawa), Magdalenę Kubecką, Martę Trakul-Masłowską (Warszawa), Kooperatywę Spożywczą "Dobrze" (Warszawa), Fundację Zróbmy.To (Bielsko-Biała), Martynę Kwiatkowską (Uszczyn, łódzkie), gr. nieform. Inicjatywa SPOT (Warszawa), Dystrybutor Dobra (Warszawa), Paulinę Galanciak i Paulinę Łoś (Wrocław/Olsztyn). Gratulujemy!

   

  Ostatecznie mamy więc na pokładzie inkubatora 32 innowacje, czyli o dwie więcej, niż planowaliśmy!

   

  Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w trakcie pogłębienia pomysłów na innowacje serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że ze wszystkimi będziemy mogli spotkać się jeszcze na niejednej ścieżce rozwiązywania problemów społecznych!

  Przewodnik
  po inkubatorze

  z którego dowiesz się, jak pracujemy

  i jakiego wsparcia udzielamy pomysłodawcom

 • Inkubator innowacji społecznych TransferHUB

  - od edukacji do zatrudnienia -

  Po pierwsze, trzeba chcieć.
  Po drugie, trzeba umieć.
  Po trzecie, nie trzeba się bać.
  Po czwarte, trzeba się porozumieć.

  - Jacek Kuroń

  Zapraszamy cię do ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB.

   

  To miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.
  TransferHUB to możliwość dla ciebie, żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów, ekspertów, praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem finansowym – w sumie dającymi ci swobodę działania.

   

  Jeżeli więc patrzysz z bliska na problemy i wyzwania (społeczne!) w dobrym wiązaniu edukacji z nabywaniem kwalifikacji przez osoby młode oraz ze znajdowaniem przez nie swojego miejsca na zmieniającym się rynku pracy…
  I masz pomysł, a czasem po prostu intuicję, gdzie przyłożyć dźwignię, żeby uzyskać zmianę...

  Zapraszamy Cię do współpracy!

 •  

   

   

  Motto zaczerpnięte od Jacka Kuronia, inicjatora powstania Fundacji FISE>, prowadzącej TransferHUB wraz z PwC Polska i Fundacją „Stocznia”, doskonale oddaje wartości i zasady inkubatora, do którego cię zapraszamy.

  Po pierwsze, trzeba chcieć
  TransferHUB to wyjątkowa przestrzeń na zmierzenie się z tym, co chodzi ci po głowie już od jakiegoś czasu. To wolność tworzenia nowych światów/rozwiązań albo ulepszania, poprawiania tych, które już są, ale mają braki, być może coś w nich nie działa tak, jak powinno - co często irytuje, wkurza, martwi. W TransferHUB, o ile zechcesz zmienić lub ulepszyć rzeczywistość, masz wolność do robienia tak, jakbyś chciał/chciała, żeby było robione. TransferHUB to tylko i aż 30 szans na mikrointerwencje (nowe lub ulepszone usługi, produkty, modele relacji, sposobów wiązania odległych od siebie światów), które dzięki współpracy z nami będą miały potencjał zmiany w skali całego kraju. Liczba miejsc jest limitowana, ale każdy ma równe szanse na współpracę z nami – ważny jest pomysł lub jego zalążek i twoja motywacja do przetestowania swojego pomysłu.


  Po drugie trzeba umieć
  Nie oczekujemy gotowych rozwiązań - TransferHUB to miejsce ich rozwijania, szlifowania, wzbogacania o nowe wątki i cenne doświadczenie innych ludzi – miejsce wspólnego uczenia i rozwijania się. Najciekawsze są pomysły i intuicje zakorzenione w doświadczeniu i wiedzy - w praktyce życia codziennego. W TransferHUB nie musisz być alfą i omegą - pomysłodawca rozwiązań może ale nie zawsze musi być wdrożeniowcem. Wspólnie z tobą będziemy szukać, jeżeli będzie taka potrzeba, najlepszych partnerstw, aby skutecznie przetestować pomysł.

   

  Po trzecie, nie trzeba się bać
  TransferHUB to przestrzeń na twój eksperyment: tworzenie, rozwijanie i, co ważne, testowanie pomysłów. Nie każdy musi okazać się w 100% słuszny. Jak w każdym eksperymencie i w TransferHUB jest miejsce na porażkę – nie trzeba się bać. Sukcesem minimum na pewno będzie wspólne wyciąganie wniosków z pracy nad pomysłem, wspólne zdobycie i pogłębienie wiedzy zakorzenionej w doświadczeniu testowania pomysłów. Eksperyment to również chodzenie w poprzek ograniczeń, poza nie, obok nich. Wymaga zejścia z utartych ścieżek, wydeptywania nowych, łączenia niepołączonych dotąd światów, punktów widzenia, wątpienia w przyjęte często jako oczywiste lub jedynie słuszne sposoby działania w życiu codziennym. Wymaga odwagi.


  Po czwarte, trzeba się porozumieć
  TransferHUB to przede wszystkim sieć połączeń ludzi i instytucji chętnych, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, pracować nad swoimi pomysłami lub wspierać realizację pomysłów innych. Ponieważ szukamy odpowiedzi na wyzwania przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, zależy nam na włączeniu w tę sieć jak najbardziej różnorodnych perspektyw na edukację, rynek pracy, połączenia pomiędzy nimi, a także konteksty w jakich funkcjonują, np.: relacje pracodawca-pracownik, style życia, sposoby uczenia się i nabywania kwalifikacji, dostęp do informacji, etos pracy, wpływ wychowania i rodziny, wyzwania związane ze zdrowiem. Przecięcie tych perspektyw w inkubatorze, wymiana i porozumienie, także, a może przede wszystkim z tymi, dla których działamy, to warunek konieczny powstania trafnych pomysłów. W TransferHUB pracujemy więc tak, aby porozumieć się: stawiamy na oddolność, różnorodność, inkluzywność, międzysektorowość, tworzenie nowych relacji. To sedno innowacji społecznych.

 • Na czyją korzyść i w czyim interesie?
  Problemy i wyzwania

  Prowadząc działania TransferHUB wychodzimy z założenia, że inkubowane w nim pomysły mają w pierwszym rzędzie zmieniać sytuację osób młodych na lepsze biorąc pod uwagę ich potrzeby i sytuację. Odpowiadać w ten sposób na ważne problemy społeczne. Działamy więc przede wszystkim na ich rzecz i w ich interesie. Konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę i wejście w dialog z mechanizmami systemów edukacji, rynku pracy czy ich wzajemnych relacji.


  Niektóre problemy rynku pracy w kontekście przejścia osób młodych z edukacji do zatrudnienia to między innymi:

  • osoby do 30 roku życia wykonują pracę poniżej kwalifikacji znacznie częściej niż osoby „niemłode”. W grupie tej przeważają robotnicy wykwalifikowani (m) i osoby zatrudnione w usługach i wykonujące prace biurowe (k)
  • niewystarczające wykorzystanie potencjału osób o wykształceniu technicznym
  • wysokie bezrobocie, underemployment, zatrudnienie poniżej kwalifikacji często owocuje biernością i dalszą marginalizacja/automarginalizacją
  • kobiety ze względu na stereotypowe role płciowe na rynku pracy zazwyczaj wybierają nisko płatne prace w segmencie opieki i prostych usługi. Między innymi to przekłada się na lukę płacową w wysokości 25% (2013)
  • w 2014 r. wśród osób do 30 roku życia odsetek osób, które prowadziły działalność gospodarczą wynosił jedynie 4%. Ważne jest jednak zwrócenie uwagi na otoczenie rynkowe przedsięwzięć, których mają podejmować się młodzi ludzie, samo bowiem namawianie do zakładania działalności może nie przynieść pożądanych skutków ekonomiczno-społecznych. Wg GUS w drugim roku działalności przeżywalność firm wynosi 54%. Co więcej, na skutek stereotypizacji ról płciowych kobiety są przedsiębiorczyniami dwa razy rzadziej niż mężczyźni
  • według opracowania Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Studentów w 2013 r. w stażach i praktykach brało udział 2/3 studentów. Nie tylko wskaźnik uczestnictwa w stażach jest ważny, ale również jakość samych staży. IV edycja Badania naświetla obraz sytuacji: choć badani byli głównie stażyści ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, czyli jednych z najlepszych uczelni w kraju, to aż 70% praktykantów stwierdziło, że podczas stażu wykonywali bieżące zadania zlecane przez współpracowników, a nie zadania rozwijające wiedzę i kompetencje
  • według GUS bezrobocie jest ponad 2,5 razy wyższe wśród osób młodych niż wśród osób „niemłodych”. Również w tym miejscu kobiety mają większe trudności niż mężczyźni – dłużej poszukują pierwszej pracy oraz dłużej pozostają bez pracy, kiedy już ją stracą
  • wstępna selekcja edukacyjna od najmłodszych lat: często absolwenci, którzy mają problemy ze zdobyciem pracy, to osoby, które miały „gorszy start”. Ich awans edukacyjny jest utrudniony od najmłodszych lat (gorsza szkoła podstawowa - gorsza szkoła średnia - gorsze studia - gorsza praca)
  • nisko płatne lub bezpłatne staże, często niskiej jakości mają swoje konsekwencje
   • nie przyczyniają się do wzrostu kompetencji, nie poprawiają sytuacji młodych na rynku pracy
   • osoby młode wykonujące często de facto pracę etatową, ale bezpłatną, tracą zaufanie do pracodawców i rynku pracy. Ich zaangażowanie w prace spada, jak również spada motywacja do poszukiwania innych sposobów do polepszenia kwalifikacji
   • o osoby z ubogich rodzin nie mogą pozwolić sobie na bezpłatne praktyki, co często uniemożliwia im praktykę nawet wysokiej jakości, ale bezpłatną
  • brak przejrzystej informacji jeżeli chodzi o możliwość oceny jakości stażu. Osoby młode często nie wiedzą skąd czerpać informacje o ofertach staży przekładających się na dobre zatrudnienie
  • ograniczenie mobilności ze względu na niepełnosprawność i wykluczenie ekonomiczne
  • ograniczenie dostępności ścieżek edukacyjnych zwłaszcza w kontekście małych miejscowości
  • stereotypy dotyczące ról płciowych: selekcja ról zawodowych rozpoczyna się już na wczesnych etapach edukacji - reprodukowane są stereotypowe role płciowe: dziewczynki zachęcane są do wybierania gorzej płatnych zawodów związanych z usługami opiekuńczymi, a chłopcy do lepiej płatnych zawodów technicznych. Tendencja ta, oraz fakt, że to najczęściej kobiety zajmują się osobami zależnymi przekłada się na lukę płacową
  • niska oferta staży oraz informacji o nich w kontekście rzemiosła, które niesie ze sobą nie tylko wartość „solidnego zatrudnienia”, ale jest również nośnikiem kultury.
 • Jakich pomysłów szukamy

  Aby ułatwić myślenie o konkretnych rozwiązaniach podzieliśmy tę cześć na cztery:

  - grupy docelowe rozwiązań

  - interwencja lub prewencja wobec grup docelowych

  - obszary działania i potencjalni partnerzy

  - innowacyjność pomysłów

   

  Grupy docelowe rozwiązań

  Naszym celem jest danie pola do pracy nad pomysłami, których wdrożenie zmienia sytuację osób w wieku 15-29 lat. Szczególnie zależy nam na pracy z pomysłami dotyczącymi zmiany sytuacji grup wskazanych poniżej.

   

  Rozwiązanie nie musi być skierowane do wszystkich trzech grup. Warto zastanowić się, do jakiej niszy, segmentu, części z tych grup rozwiązanie ma trafiać – z kim będziemy pracować.

  NEETów

  czyli osób jednocześnie poza edukacją, rynkiem pracy i systemem edukacji. Ok. 1,65 mln osób w Polsce

  kobiet

  w kontekście uzyskiwania przez nie wykształcenia zawodowego w tym szczególnie technicznego

  pracowników

   

  zatrudnionych

  poniżej kwalifikacji

 • Interwencja i prewencja

  Wsparcie TransferHUB otrzymują pomysły na takie rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć interwencyjnie lub prewencyjnie na sytuację osób w wieku 15-29 lat, które:

  są w tym momencie w systemie edukacji, ale można już z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że będą miały trudności ze znalezieniem się na rynku pracy.

  nie są już w systemie edukacji, ale nie trafiły też na rynek pracy lub z niego wypadły, a dodatkowo nie podnoszą swoich kwalifikacji, żeby wejść lub powrócić na rynek pracy.

  są na rynku pracy, ale mają pracę niezgodną z kwalifikacjami albo pracują poniżej kwalifikacji lub sytuacja zawodowa, w której się znaleźli – z różnych względów – grozi wypadnięciem z rynku pracy.

 • Możliwe obszary działania,
  potencjalni partnerzy

  Wsparcie TransferHUB otrzymują pomysły na takie rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć interwencyjnie lub prewencyjnie na sytuację osób w wieku 15-29 lat, które:

  Edukacja i szkolnictwo oraz zjawiska
  i praktyki z nimi związane

  szkoły, uczelnie, nauczyciele, uczniowie, programy nauczania, sposoby uczenia się i zdobywania wiedzy i doświadczenia, rodzice, doradcy zawodowi, poradnie specjalistyczne, opieka psychologiczna, pedagodzy szkolni itd.

  Rozwiązania na rynku pracy

  urzędy pracy i inne instytucje publiczne zajmujące się zwiększaniem zatrudnienia, pracodawcy prywatni i publiczni: zatrudnianie, zapotrzebowania rynku pracy, relacje pracodawca-pracownik, cechy, związki zawodowe, związki pracodawców, programy stażowe i praktyk, instytucje rynku pracy w tym organizacje i instytucje prywatne oraz organizacje pozarządowe, systemy kwalifikacji i certyfikacji zawodowej, pośrednicy pracy itd.

  Edukacja + rynek pracy

   

  relacje i partnerska współpraca pomiędzy nimi

  Tzw. style życia i ich związek z edukacją
  i zatrudnieniem

   

  życie rodzinne, kariera zawodowa, etos pracy itd.

 • Innowacja społeczna

  Pomysły i rozwiązania, których szukamy, które chcemy wspierać to takie, które spełniają szereg cech łącznie stanowiących o innowacyjności społecznej pomysłu/rozwiązania. Wymieniamy je poniżej. Są to też kryteria, którymi kierujemy się oceniając i wybierając pomysły do inkubacji.

   

  Szukamy rozwiązań:

  nowatorskich...

  ...nie ma ich jeszcze w Polsce, albo zmieniają dotychczasowe rozwiązania rozwijając je, uzupełniając, poprawiając. Nie możemy wspierać rozwiązań, które już zostały w Polsce wprowadzone nawet w mikroskali.

  otwartych...

  ...innowacja społeczna ma to do siebie, że rozprzestrzenia się dzięki ogólnej dostępności. Prawa do korzystania pomysłu i rozwiązania muszą być również dostępne dla innych. Prawa do tych rozwiązań, które wspólnie wypracujemy przejdą na Skarb Państwa, żeby zagwarantować ich dalsze życie na szerszą skalę. Pomysłodawca dalej będzie mógł realizować rozpoczęte przez siebie działanie. Inni będą mogli je wziąć i wdrażać również w swoim otoczeniu.

  efektywnych i racjonalnych...

  ...to znaczy takich, które w wyniku swojego działania lepiej wykorzystują dostępne zasoby społeczne i ekonomiczne, a ich zastosowanie angażuje racjonalne zasoby/nakłady w stosunku do przynoszonych wyników.

  skalowalnych...

  ...żeby dane rozwiązanie mogło zmieniać Polskę, a o takie nam chodzi, a nie tylko jedno miejsce i sytuację kilku osób, powinna móc dać się wykorzystać w wielu miejscach, przypadkach, sytuacjach. Ważna jest zatem również możliwość integracji innowacyjnego rozwiązania z istniejącymi rozwiązaniami lub potencjał do zajęcia przez innowacyjne rozwiązanie wskazanej niszy, potencjał modyfikacji i uproszczenia istniejących rozwiązań.

  istotnych społecznie...

  ...podejmujących ważne, nieadresowane lub słabo/błędnie adresowane problemy społeczne.

  trafnych...

  ...takich, które skutecznie odpowiadają na wskazane w ich polu działania wyzwania i problemy społeczne.

  adekwatnych...

  ...odpowiadających na potrzeby tych, do których są skierowane.

 • Od pomysłu do innowacji

  Pracujemy z 30 pomysłami w ramach 5 cykli inkubacyjnych. Każdy z cykli zawiera fazy:naboru pomysłów i ich pogłębiania oraz prac wdrożeniowych i testowania pomysłów, którym towarzyszy krocząca ewaluacja.

   

  Na grafice poniżej przedstawiamy w pigułce sposób działania w każdym cyklu:

 • Jak pracujemy w inkubatorze

  Serce TransferHUB to eksperyment, w którym wytwarzane i testowane są pomysły w oparciu o różnorodne perspektywy i doświadczenia. Wszystko po to, żeby wyjść poza standardowe sposoby myślenia. Dlatego podzieliliśmy nasz inkubator na:

  Generator

  pracujący nad siecią połączeń ludzi i instytucji w celu tworzenia nowatorskich pomysłów i wyboru tych, które uzyskają nasze wsparcie merytoryczne i finansowe we wdrożeniu.

  Laboratorium

  pracujące nad ostatecznym dopracowaniem i testowaniem, czyli wdrożeniem w mikro skali tych pomysłów, które uzyskają wsparcie: grantowe, doradcze, szkoleniowe czy w poszukiwaniu najlepszych miejsc testowania.

  Rafineria

  pracująca ze wdrażającymi pomysły nad oceną ich efektywności, tak żeby mogły znaleźć zastosowanie w makro skali – trzem najlepiej rokującym pomysłom pomożemy w upowszechnieniu na większą niż mikro skalę.

 • Jakiego wsparcia udzielamy pomysłodawcom

  krok po kroku od pomysłu do innowacji

  Na początek

  zapraszamy cię do udziału w spotkaniach w Warszawie i innych miastach Polski, na których warsztatowo pracujemy nad pomysłami i problematyką dotyczącą grup docelowych. Zanim złożysz wniosek, możesz się zainspirować, sieciować, poszerzać swoje spojrzenie i korzystać z doświadczenia innych.

  We wstępnej fazie inkubacji

  po zakwalifikowaniu wniosku we wstępnej selekcji zapraszamy cię na zjazdowy Kurs USeR, na którym razem z innymi pomysłodawcami i ekspertami dopracujesz i pogłębisz swój pomysł tworząc specyfikację swojej innowacji. Dostępne będzie również zdalne doradztwo, jeżeli okaże się, że twoja innowacja wymaga specyficznej wiedzy albo dodatkowego wsparcia w jej konstruowaniu i pogłębianiu.

  W Laboratorium

  Po Kursie USeR, jeżeli Komisja Grantowa wybierze Twój pomysł do dalszego wsparcia, czyli na kolejne etapy pracy, prototypowanie i testowanie otrzymasz wsparcie:

  • indywidualnego opiekuna innowacji w tym w opracowaniu harmonogramu i planu działania
  • eksperckie i szkoleniowe (indywidualne i grupowe) zgodnie z zapotrzebowaniem
  • ok. 30 tys. zł grantu rozliczanego efektami, a nie fakturami
  • pomoc w pracy z odbiorcami twojego rozwiązania,
  • voucher in blanco na niespodziewane, nietypowe potrzeby w pracy nad innowacją
  • towarzyszyć będzie Ci również partnerska ewaluacja

  Skalowanie

  Po przetestowaniu, jeżeli twoja innowacja zostanie wybrana (na podstawie wyników ewaluacji) spośród 30 do dalszego upowszechniania w ramach TransferHUB, zaprosimy Cię do partnerskiej współpracy nad zapoczątkowaniem wdrażania jej w skali marko.

 • Dokumentacja konkursowa V naboru

  Zanim zaczniesz wypełniać formularz zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

   

  Oprócz złożenia wniosku on-line konieczne jest przesłanie skanów wymienionych poniżej dokumentów na adres: transferhub@fise.org.pl oraz przesłanie ich wersji papierowej pocztą do 9 listopada 2017 r. (liczy się data dostarczenia) na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa:

   

  - podpisanego oświadczenia,

  - kserokopii dokumentu poświadczającego podmiotowość (np. ksero dowodu osobistego, KRS, inne),

  - minimum jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w "Kryteriach naboru": kryterium Wiarygodność.

   

  W razie pytań, napisz do nas: transferhub@fise.org.pl lub zadzwoń: 22 622 16 87

  Regulamin konkursu

  POBIERZ >

  PRZECZYTAJ!

  Formularz zgłoszeniowy

  POBIERZ >

  WYPEŁNIJ ON-LINE!

  Oświadczenia wnioskodawcy

  POBIERZ >

  WYŚLIJ!

  Kryteria oceny wniosków

  POBIERZ >

  PRZECZYTAJ!

 • Piąty nabór wstępnych wniosków

  Na wnioski czekamy do 16 października do 9 listopada 2017 r.

  To pierwszy z dwóch etapów naboru. Dla ciebie to szansa na szkicowe przedstawienie we wniosku swoich pomysłów i pokazanie atutów, którymi dysponujesz, a które pomogą w realizacji planowanych przedsięwzięć.

  Dla zespołu TransferHUB jest to z kolei okazja na wstępne poznanie wnioskujących. Wniosek składa się za pośrednictwem formularza on-line dostępnego po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK poniżej.

  Zanim rozpoczniesz wypełnianie wniosku, zapoznaj się z dokuementacją konkursową w zakładce DOKUMENTY.

 • Harmonogram konkursu grantowego

  V NABÓR

  OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

  OD 16 PAŹDZIERNIKA 2017

  DO 9 LISTOPADA 2017

  KONSULTACJE W TRAKCIE OTWARTEGO NABORU

  Cały czas pozostajemy do Twojej dyspozycji: zadzwoń, dowiedz się więcej o Konkursie, skonsultuj pomysł.

  Zadzwoń/napisz maila - umów się z nami.

  Jesteśmy dostępni codziennie w tygodniu między 9:00 a 16:00.

  Możesz się również umówić na wizytę u nas w Warsztacie Warszawskim w trakcie

  Dni Otwartych TransferHUB: 19 października i 3 listopada 2017.

   

  25.10.17 zapraszamy na TransferHUB Cafe, w trakcie którego pomożemy przygotować wstępny wniosek do inkubatora (15:00-19:30)

  Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4
  Bezpłatne zapisy: https://transferhubcafe2.evenea.pl/

  OCENA WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

  OD 10 LISTOPADA 2017

  DO 3 GRUDNIA 2017

  W TYM ROZMOWY Z WYBRANYMI POMYSŁODAWCAMI: 24 LISTOPADA 2017

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW WSTĘPNEJ SELEKCJI

  4 GRUDNIA 2017

  KURS USeR DLA AUTORÓW WYBRANYCH POMYSŁÓW

  I ZJAZD: 16-17 GRUDNIA 2017

  II ZJAZD: 13-14 STYCZNIA 2017

  III ZJAZD 20-21 STYCZNIA 2017

  DOPRACOWYWANIE POMYSŁÓW

  I WYSYŁKA PEŁNYCH WNIOSKÓW GRANTOWYCH

  DO 30 STYCZNIA 2017

  POSIEDZENIE KOMISJI GRANTOWEJ

  14 LUTEGO 2017

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZWARTEGO NABORU

  21 LUTEGO 2017

 •  

   

   

   

  Ścieżki tematyczne zakreślają kontekst w jakim szczególnie chcemy szukać pomysłów na innowacje

  Nie są sztywnymi, wykluczającymi się kategoriami. Wręcz przeciwnie.

  Zdecydowaliśmy tak ponieważ wierzymy, że najlepsze rozwiązania pojawiają się pomiędzy branżami, sektorami, ludźmi z różnych środowisk.

 • Pięć ścieżek tematycznych TransferHUB:

  Ścieżka 1.

  przedsiębiorczość Społeczna

   

   

   

  Ścieżka 2.

  rzemiosło

   

   

   

  Ścieżka 3.

  Ekonomia współdzielenia

   

   

   

   

  Ścieżka 4.

  odnawialne źródla energii

   

   

   

   

  Ścieżka 5.

  inne

   

   

   

   

   

 • Zespół TransferHUB

  Oktawiusz Chrzanowski

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  Szef TransferHUB, autor koncepcji inkubatora, członek zespołu FISE od 2012 r., socjolog, antropolog współczesności, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Po ucieczce z korporacji i powrocie do Polski z Holandii w FISE zajmuje się kwestiami partycypacji obywatelskiej i demokracji obywatelskiej, ekonomią społeczną, a w TransferHUBie tworzeniem warunków do inkubacji innowacji społecznych w oparciu o doświadczenia FISE w inkubacji przedsiębiorstw społecznych.

   

  Za najważniejszy warunek konieczny do zaistnienia innowacji społecznej (od dobrej diagnozy problemów do przyjęcia na większą skalę) uznaję oddolność pomysłów i warunków ich powstawania – bliskość tych, których problemy dotyczą, bezpośrednią inspirację. "Hakowanie" systemu to dla mnie najlepsze określenie na tworzenie i rozpowszechnianie nietuzinkowych rozwiązań w inkubatorze innowacji społecznych. Równolegle jestem zaangażowany w ruchy równościowe i kwestie sprawiedliwości społecznej, działam w Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza.

   

  Kasia Binda

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  Jest entuzjastką innowatorów społecznych oraz animatorką kultury. W TransferHUB zajmuje się kwestiami merytoryczno-koordynacyjnymi. Od lat zawodowo zajmuje się wspieraniem oddolnych inicjatyw i pomocą ludziom, którzy mają świetne pomysły na społeczną zmianę. Jest trenerką w temacie międzypokoleniowości, przez kilka lat pomagałam rozwijać innowacyjne działania seniorów i par międzypokoleniowych. Sieciowała innowatorów społecznych w Polsce.

   

  Tym, co mnie przyciąga najbardziej w innowacjach społecznych są ludzie. Ci którzy je wymyślają, ci którzy postanawiają je realizować i ci, których życie staję się dzięki innowacjom społecznym trochę lepsze.

  Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i serbistką, a prywatnie mamą niesfornej Łucji.

  Magda Klaus

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  Prezeska FISE. Z wykształcenia andragog (Wydział Pedagogiczny UW), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe), trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej, W FISE od 2002 r. w ramach realizowanych projektów, animuje i koordynuje działania w obszarze ekonomii społecznej, wspiera rozwój i promocję przedsiębiorstw społecznych w Polsce (m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, Znak eS – certyfikat jakości dla przedsiębiorstw społecznych).

   

  W projekcie TransferHUB odpowiadam za wsparcie procesu wyłonienia pomysłów na innowacje, pracę z innowatorami, przygotowanie i przeprowadzenie procesu indywidualnego wsparcia dla pomysłodawców, merytoryczne przygotowanie procesu doradczego, uwzględniającego rozwój innowacji, inkubacje i wsparcie ekspercie.

  Łukasz Ostrowski

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Specjalizuje się w planowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych, ale przede wszystkim skupia się na pokazywaniu, jakie pożytki przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych. Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Marzy mu się, by socjologia i badania były pożyteczne i zrozumiałe.

  W TransferHUB jest jednym z trzech ewaluatorów, który będzie pracował indywidualnie z innowatorami.

   

  Biorę udział w TransferHUB bo jestem przekonany, że innowacje społeczne potrzebują ewaluacji. To ma być ich dodatkowy napęd – źródło danych i czas na przemyślenie wszystkich założeń.

   

  Monika Stec

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Monika Stec – absolwentka socjologii (studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk), badaczka jakościowa. Była ewaluatorką wielu programów, np. „Szkoła Liderów PAFW”, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w Akcji”, „Program Rozwoju Bibliotek”. Przez dwa lata koordynowała badania społecznego funkcjonowania boisk Orlik i tworzyła rekomendacje dotyczące sportu powszechnego.

  W TransferHUB jest członkinią zespołu odpowiedzialnego za ewaluację.

  Najciekawszy jest moment, kiedy pomysł przechodzi w działanie. Lubię obserwować i opisywać warunki, w jakich jest to możliwe (lub nie) i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje - odtwarzać założenia, monitorować przebieg i efekty działania. Ewaluacja ma sens, jeśli wspiera i wzmacnia proces zmiany.

  Katarzyna Julia Olesińska

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Badaczka, absolwentka Antropologii Kulturowej. Studiowała na uniwersytetach w Wiedniu, Bolonii i Brnie. Na studiach prowadziła wieloletnie etnograficzne badania terenowe na Podlasiu badając ostatnich wyznawców sekty prawosławnej. Wzięła także udział w badaniach w Reykjaviku, poświęconych mniejszości polskiej na Islandii.

  W „Stoczni” pracuje właściwie od początku jej istnienia. Zajmuje się koordynacją projektów społecznych i badawczych. W tym badań ewaluacyjnych dużych programów społecznych.

  W TransferHUB jest odpowiedzialna za koordynację działań ewaluatorów
  i sama jest jednym z nich.

   

  Uważam, że ewaluacja powinna być prowadzona w możliwie elastyczny sposób. Jej przebieg i metody powinny podążać za procesem ulepszania innowacji i potrafić dostosować się do jej rytmu.

   

  Elżbieta Żórawska-Gałuszka

  PwC Polska

  Od ponad 6 lat wdraża koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu w PwC. Jest inicjatorką i współautorką wielu innowacyjnych projektów i inicjatyw (m.in. programu coachingowego dla liderów społecznych, programu mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych, programu innowacji społecznych). Uczestniczyła w kilku partnerskich projektach akceleracji społecznych start-up’ów i zarządzała nimi po stronie PwC. Pełniła w nich także rolę trenera (m.in. z zakresu Business Model Canvas) i mentora. Jest moderatorem Design Thinking.

   

  W inkubatorze TransferHUB odpowiadam po stronie PwC za zarządzanie projektem, w tym przede wszystkim za rozwój ekosystemu wsparcia, przygotowanie merytoryczne warsztatów, zarządzanie finansowe, zarządzenie procesem konsultacji, promocję działań inkubatora w ramach konferencji i wydarzeń branżowych, zarządzanie wsparciem doradczym oraz bierze udział w rekrutacji innowatorów, jak również w procesie przyznawania dotacji.

  Paulina Zieńczuk

  PwC Polska

  Specjalista ds. Odpowiedzialnego Biznesu w PwC. W firmie jest odpowiedzialna za koordynowanie i ewaluację programów społecznych takich jak: program coachingowy dla liderów społecznych „Dwa Sektory-Jedna Wizja”, program mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych oraz program innowacji społecznych. Zajmuje się również wdrażaniem polityki środowiskowej w firmie oraz koordynowaniem działań na rzecz środowiska.

   

  W inkubatorze TransferHUB jestem odpowiedzialna za mapowanie i sieciowanie partnerów i innowatorów, budowanie ekosystemu oraz kwestie finansowe.

 • Partnerzy tworzący inkubator

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE>

  partner wiodący

  Misją FISE jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

   

  Innowacje społeczne jako to dla nas jeden ze sposobów rozpoznawania i rozwiązywania problemów w kluczowym na nas obszarze tematycznym, którym zajmujemy się od lat: rynek pracy i polityki zatrudnienia.

   

  Fundacja powstała w 1990 roku jako odpowiedź na szereg wyzwań, przed którymi stanęli obywatele i wspólnoty lokalne w związku z transformacją społeczno-ekonomiczną. Została założona przez osoby, które w okresie PRL związane były ze środowiskiem opozycyjnym: przez lata w radzie fundacji zasiadał Jacek Kuroń i Michał Boni, do dziś należy do niej Henryk Wujec.

   

  Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważamy, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja obywatelska” są dla nas bardzo ważne. Główne obszary działania FISE to: polityki zatrudnienia i rynku pracy, przedsiębiorczość społeczna, partycypacja obywatelska i rozwój lokalny.

  PwC Polska

   

  partner projektu

  Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.
  Jednym z przejawów tego podejścia jest nasze partnerstwo w ramach TransferHUB.

   
  Innowacje w naszej firmie przejawiają się w wielu aspektach. Jako usługa w ramach, której doradzamy jak budować strategie i zarządzać innowacyjnością, jak komercjalizować innowacyjne rozwiązania oraz jak pozyskiwać dotacje i ulgi w tym obszarze.
   

  Mamy także wiele inicjatyw wewnętrznych mających na celu opracowywanie innowacyjnych usług dla naszych klientów. W Polsce prowadzimy program Startup Collider, którego celem jest wspieranie i promowanie start-upów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

   

  Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą, jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych, Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 3 500 osób.

  Fundacja Pracownia Badań
  i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  partner projektu

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie.

   

  Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół czterech kluczowych zagadnień: badań i ewaluacji, innowacji społecznych, partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki.

   

  Innowacje społeczne rozumiemy jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania odpowiadające na realne problemy i wyzwania społeczne. Istotą innowacji społecznych jest to, że społeczne są zarówno cele jak i stosowane środki. Wspieramy osoby i instytucje pracujące nad swoimi innowacyjnymi pomysłami. Staramy się pomagać w generowaniu takich pomysłów, ich dopracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu.

 •  

   

   

  Zapraszamy do współpracy ludzi, którzy chcą z nami współtworzyć przestrzeń otwartą

  na generowanie nowych koncepcji,

  na styku rynku pracy i edukacji

 • Współpracownicy TransferHUB

  Paulina Jędrzejewska

  Doświadczona trenerka, certyfikowany coach grupowy, socjolożka i antropolożka kultury. Tworzy programy i scenariusze zajęć pozaformalnej edukacji. Wykorzystuje twórczo nowe media w kulturze i edukacji.

   

  Od 5 lat w Fundacji Culture Shock realizuje warsztaty medialab oraz dizajnu z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego i metody design thinking. Działa w temacie nowych technologii, sztuki w przestrzeni publicznej i partycypacji. Zaangażowana w publiczną działalność na rzecz rozwoju warszawskich projektów miejskich.

   

  Tworzy instalacje w przestrzeni publicznej, którą traktuje jako miejsce dialogu i budowania kapitału społecznego. Z ramienia Fundacji Culture Shock członkini Koalicji Otwartej Edukacji oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

  Karolina Pluta

  Animatorka kultury, pedagożka teatru członkini zarządu Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, performerka. Studiowała polonistykę i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim.

   

  Od 2008 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", w którym m.in. zarządzała pracą sieci Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Autorka projektów społecznych i materiałów edukacyjnych dla animatorów kultury, bibliotekarek i nauczycieli. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi - prowadzi szkolenia, konsultacje społeczne i warsztaty dla młodych ludzi, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, lokalnych liderów i seniorów.

   

  Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i kurs artcoachingu. Współpracuje z Instytutem Teatralnym i Warszawską Operą Kameralną. Prowadzi autorskie warsztaty Błąd w sztuce, czyli jak mówimy i myślimy o porażkach.

 • Społeczność TransferHUB

  Dołącz do nas!

 • Inspiracje i refleksje

  innowacje społeczne a rynek pracy i edukacja

  Zawód. Rozczarowanie

  Młodzi a praca w polsce 2017

  Rozczarowanie. To chyba jedna z najczęstszych emocji, której doświadczają młodzi ludzie na rynku pracy. Kamil Fejfer o swojej książce: "Zawód"

  przeczytaj >>>

  Dochód gwarantowany

  inspiracja

  Dostawanie pieniędzy za nic do niedawna uchodziło za ekonomiczną herezję. Od czasów przemysłowych byliśmy przyzwyczajeni myśleć, że wypłata jest nierozerwalnie związana z pracą. Ale co zrobić, kiedy pracy, zwłaszcza pracy stabilnej, dającej perspektywy rozwoju i możliwość planowania w dłuższym okresie, jest coraz mniej?

  przeczytaj >>>

  Innowacyjne agencje najmu

  i pośrednictwa pracy

  INSPIRACJA

  W jaki sposób rozwiązać za jednym zamachem dwa problemy – kwestię mieszkaniową i kwestię braku pracy, pracy niskopłatnej, poniżej kwalifikacji, w niestandardowych formach zatrudnianie, lub w ogóle pracy na czarno jednym zamachem?

  przeczytaj >>>

 •  

   

  Masz pytanie?

  Napisz do nas!

  Plac Konstytucji 5 lok. 14
  00-657 Warszawa
  pon-pt: 9.00-17.00
  +48 22 622 01 91
 • KONTAKT